CZ / EN

Realizace slaboproudých systémů UTB ve Zlíně

Naše společnost úspěšně dokončila zakázku s názvem “GEPOS – Generální rekonstrukce poslucháren A a B, objekt U2” pro významnou Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně – Fakulta managementu a ekonomiky pod GD stavby společnosti MANAG as Rozsahem celé dílo zahrnovalo dodávku a uvedení do provozu příslušných slaboproudých systémů MaR (Měření a Regulace) včetně vytvoření vzájemných funkčních vazeb mezi přístupovými systémy, zabezpečením, větráním, chlazením, topením a AV technikou. Součástí plnění je integrace, ovládání a vizualizace všech dodaných technologií do centrálního grafického nadstavba BMS PROMOTIC provozovaného na TBU Zlín.