CZ / EN

Slaboproudé systémy

EPS
Elektrická požární signalizace
PZTS
Poplachový zabezpečovací a tísňový systém
CCTV
Uzavřený kamerový systém
EKV
Elektronická kontrola vstupu
ER
Evakuační rozhlas
SKS
Systém strukturované kabeláže
Systém jednotného času
STA
Systém společné televizní antény
DT
Systém domácího telefonu
VS
Vyvolávací systém
SP
Systém sestra – pacient
AVT
Systém audio a vizuální techniky

Elektrická požární signalizace

Jedná se o soubor zařízení (systém), který slouží ke včasné identifikaci vzniklého kouře, požáru nebo náhlého zvýšení teploty v určitém prostoru, a následné signalizaci této identifikované události.

Systém EPS zpravidla také ovládá tzv. návazné systémy, např. dá povel k najetí výtahu do definovaného podlaží, spuštění požárního větrání, zastavení provozní vzduchotechniky, uzavření dveří na hranici požárních úseků, spuštění evakuačního hlášení, …

V místech, kde je k dispozici personální dohled nad provozem objektu za pomocí výpočetní techniky, lze s výhodou využít integraci EPS do společné grafické vizualizace, která dává obsluze nepřetržitý přehled o stavu tohoto systému a zároveň umožní okamžité vyhodnocení detekovaného poplachu.

Naše společnost Vám velmi ochotně pomůže s návrhem, realizací i pravidelnými kontrolami provozuschopnosti systému EPS, vše samozřejmě v souladu veškerou platnou legislativou a navíc se zkušenostmi z již realizovaných zakázek.

Výrobci zařízení EPS, se kterými spolupracujeme: Honeywell Security and Fire, Schrack Seconet

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém

Jedná se o soubor zařízení (systém), který slouží ke včasné detekci narušení střeženého objektu a následné signalizaci detekované události předem určeným způsobem. V neposlední řadě také k přivolání pomoci v případě tísně.

V místech, kde je k dispozici personální dohled nad provozem objektu za pomocí výpočetní techniky, lze s výhodou využít integraci celého systému PZTS do společné grafické vizualizace, která dává obsluze nepřetržitý přehled o stavu tohoto systému, umožní jednoduchou a komfortní správu přístupových práv pro jednotlivé uživatele a okamžité vyhodnocení detekovaného poplachu.

Naše společnost Vám velmi ochotně pomůže s návrhem, realizací i případnými kontrolami provozuschopnosti systému PZTS, vše samozřejmě v souladu veškerou platnou legislativou a navíc se zkušenostmi z již realizovaných zakázek.

Výrobci zařízení PZTS, se kterými spolupracujeme: Honeywell, Jablotron

Uzavřený kamerový systém

Jedná se soubor zařízení (systém), který slouží jako podpůrný prostředek k ochraně majetku, zvýšení úrovně bezpečnosti na specializovaných pracovištích, v ulicích, na křižovatkách atp. Záznam z kamerového systému může posloužit při řešení sporných případů např. při dopravních nehodách, krádežích, napadeních na ulici apod. Samostatnou kapitolou jsou specializované SW, které umožňují analytické funkce obrazu – např. čtení registračních značek vozidel, detekce osob nebo předmětů, vyhodnocení dráhy pohybu, atp., a to jak v živém obraze, tak zpětně s využitím záznamu.

V místech, kde je k dispozici personální dohled nad provozem objektu či areálu za pomocí výpočetní techniky, lze s výhodou využít integraci jednotlivých kamer nebo celého systému CCTV do společné grafické vizualizace, která dává obsluze nepřetržitý přehled o stavu tohoto systému a zároveň umožní okamžité vyhodnocení detekovaného poplachu.

Naše společnost Vám velmi ochotně pomůže s návrhem, realizací i případnými kontrolami provozuschopnosti systému CCTV, vše samozřejmě v souladu veškerou platnou legislativou a navíc se zkušenostmi z již realizovaných zakázek.

Výrobci zařízení CCTV, se kterými spolupracujeme: Axis, Sony, Hanwha TechWin, Hikvsion, Honeywell, Avigilon, Bosch, Milestone

Elektronická kontrola vstupu

Jedná se o soubor zařízení (systém), který slouží k identifikaci osoby vstupující do objektu, vyhodnocení oprávněnosti přístupu a následnému odblokování nebo otevření příslušné bariéry (dveře, turniket, vrata, závora, apod.). Identifikace osoby je možná jak s využitím běžně známých kontaktních nebo bezkontaktních karet a čipů, tak biometrických údajů, jako např. čtení otisku prstu, tváře, rohovky nebo hlasu.

V místech, kde je k dispozici personální dohled nad provozem objektu za pomocí výpočetní techniky, lze s výhodou využít integraci celého systému EKV do společné grafické vizualizace, která dává obsluze nepřetržitý přehled o stavu tohoto systému a zároveň umožní jednoduchou a komfortní správu přístupových práv pro jednotlivé uživatele.

Naše společnost Vám velmi ochotně pomůže s návrhem, realizací i případnými kontrolami provozuschopnosti systému EKV, vše samozřejmě v souladu veškerou platnou legislativou a navíc se zkušenostmi z již realizovaných zakázek.

Výrobci zařízení EKV, se kterými spolupracujeme: Honeywell, Northern, Cominfo, Abloy

Evakuační rozhlas

Jedná se o soubor zařízení (systém), který slouží ke včasné informovanosti osob v objektu o vzniku mimořádné události – zejména požáru nebo jiné události, kvůli níž je potřeba evakuovat objekt nebo jeho část. Evakuační rozhlas je také možno mimo jeho hlavní funkci využít k informačním nebo marketingovým hlášením, a v neposlední řadě také k reprodukci hudby.

Naše společnost Vám velmi ochotně pomůže s návrhem, realizací i požadovanými kontrolami provozuschopnosti systému ER, vše samozřejmě v souladu veškerou platnou legislativou a navíc se zkušenostmi z již realizovaných zakázek.

Výrobci zařízení ER, se kterými spolupracujeme: Honeywell, Bosch

Systém strukturované kabeláže

Jedná se o soubor zařízení (systém), který slouží k přenosu informací (dat) z určitého koncového bodu na jiný bod nebo více bodů v rámci budovy nebo objektu. Díky vlastnostem těchto systémů jsou v současnosti využívány pro přenos nejen konvenčních dat mezi počítači, ale i hudby, videa, televize, nebo informací mezi řídícími systémy budov atp.

Při návrhu a realizaci systému je potřeba postupovat podle příslušných norem a dodržovat montážní postupy předepsané výrobcem, aby mohla být poskytnuta systémová záruka, která obvykle bývá v délce až 25 let.

Naše společnost Vám velmi ochotně pomůže s návrhem, realizací i servisem systému SKS, vše samozřejmě v souladu veškerou platnou legislativou a navíc se zkušenostmi z již realizovaných zakázek.

Výrobci zařízení SKS, se kterými spolupracujeme: Commscope, R&M, Schrack Seconet

Systém jednotného času

Jedná se o soubor zařízení (systém), který slouží k příjmu časového normálu z DCF77 nebo GPS a následné synchronizaci všech systémových hodin v budově nebo areálu.

Naše společnost Vám velmi ochotně pomůže s návrhem, realizací i servisem systému JČ, vše samozřejmě v souladu veškerou platnou legislativou a navíc se zkušenostmi z již realizovaných zakázek.

Výrobci zařízení JČ, se kterými spolupracujeme: Elekon, Elektročas, Kadlec Elektronika

Systém společné televizní antény

Jedná se o soubor zařízení (systém), který slouží k příjmu televizního, satelitního a rozhlasového vysílání a následné šíření zpracovaného signálu v objektu nebo budově.

Naše společnost Vám velmi ochotně pomůže s návrhem, realizací i servisem systému STA, vše samozřejmě v souladu veškerou platnou legislativou a navíc se zkušenostmi z již realizovaných zakázek.

Výrobci zařízení STA, se kterými spolupracujeme: Spaun, Alcad

Systém domácího telefonu

Jedná se o soubor zařízení (systém), který slouží k zajištění hlasové a příp. i obrazové komunikace v rámci objektu nebo budovy. Typické nasazení je např. mezi vstupními dveřmi a recepcí, nebo mezi dvěma pracovišti.

Naše společnost Vám velmi ochotně pomůže s návrhem, realizací i servisem systému DT, vše samozřejmě v souladu veškerou platnou legislativou a navíc se zkušenostmi z již realizovaných zakázek.

Výrobci zařízení DT, se kterými spolupracujeme: 2N, Fermax

Vyvolávací systém

Jedná se o soubor zařízení (systém), který slouží k zajištění hromadné obsluhy, odbavování a organizaci ve frontě čekajících klientů a automatizovanému řízení jejich přístupu k příslušné přepážce nebo odbavovacímu místu. Typické nasazení je např. na úřadech, v bankách, čekárnách zdravotnických zařízení atp.

Naše společnost Vám velmi ochotně pomůže s návrhem, realizací i servisem systému VS, vše samozřejmě v souladu veškerou platnou legislativou a navíc se zkušenostmi z již realizovaných zakázek.

Výrobci zařízení VS, se kterými spolupracujeme: Kadlec Elektronika

Systém sestra – pacient

Jedná se o soubor zařízení (systém), který slouží k přivolání lékařské pomoci z lůžka pacienta, případně také k hlasové komunikaci mezi lékařským personálem a pacientem. Jako doplňkové funkce může tento systém zajistit např. distribuci rozhlasového vysílání k lůžku pacienta, uskutečnění telefonního hovoru nebo dokonce i ovládání TV na pokoji, a další.

Naše společnost Vám velmi ochotně pomůže s návrhem, realizací i servisem systému SP, vše samozřejmě v souladu veškerou platnou legislativou a navíc se zkušenostmi z již realizovaných zakázek.

Výrobci zařízení SP, se kterými spolupracujeme: Codaco Electronic, ZPT Vigantice, Ekahau

Systém audio a vizuální techniky

Jedná se o soubor zařízení (systém), který slouží k načtení a přenosu multimediálních souborů, a jejich následnou přeměnu do audiovizuální podoby, která je pro člověka přijatelná sluchem nebo zrakem. Jeho typické nasazení je v posluchárnách, zasedacích místnostech, školících centrech, atp. při prezentaci textových nebo grafických souborů, videa, obrázků, mluveného slova či hudby. Komponenty AVT systému jsou zpravidla video projektory, televize, projekční plátna, reprosoustavy, multimediální přehrávače, ale i počítače, skenery a ovládací panely.

Naše společnost Vám velmi ochotně pomůže s návrhem, realizací i servisem systému AVT, vše samozřejmě v souladu veškerou platnou legislativou a navíc se zkušenostmi z již realizovaných zakázek.

Výrobci zařízení AVT, se kterými spolupracujeme: Panasonic, Optoma, Sony, Epson a další.