CZ / EN

Systémová integrace

Grafická vizualizace a vzdálené ovládání integrovaných technologií
Jednotná správa uživatelů
Energy management
Grafy
Logické vazby mezi systémy
Přístup z internetu

Grafická vizualizace a vzdálené ovládání integrovaných technologií

Nasazení takovéhoto systému přinese užitek všude tam, kde si dokážete kladně odpovědět alespoň na jednu z následujících otázek:

 1. Mám zájem o úsporu nákladů na provoz budovy nebo zařízení? Tzn. např.
  • Nechci zbytečně svítit/topit/chladit tam, kde to není potřeba?
  • Potřebuji monitorovat elektrické spotřeby budov či určitých zařízení v čase a v závislosti na předem definovaných pravidlech tato zařízení připojovat/odpojovat?
  • Ověřit, zda je vhodně zvolena hodnota hlavního jistícího prvku a rezervovaného příkonu?
 2. Potřebuji vzdáleně zobrazovat aktuální stav systému nebo nějaké veličiny? Např. teplotu a vlhkost v místnosti, přítomnost osob, spotřebu vody, plynu, el. energie?
 3. Potřebuji detekovat a vzdáleně okamžitě nahlásit nějakou havarijní událost? Např. zaplavení prostor, náhlé zvýšení teploty v místnosti, poruchu zařízení?
 4. Potřebuji vzdáleně sledovat obraz z kamer?
 5. Potřebuji na dálku ovládat nějaké zařízení? Např. zapnout vytápění či klimatizaci, otevřít vjezdovou bránu?
 6. Potřebuji vyřešit návaznosti mezi jinak nepropojenými systémy? Např. dojde-li k aktivaci zabezpečení určité místnosti, přepne se topení / chlazení do úsporného režimu + vypne se osvětlení + zapne se na definovanou dobu intenzivní provětrání VZT.
 7. Potřebuji zobrazovat, vyhodnocovat nebo uchovávat historii provozu určitého zařízení nebo naměřených veličin (teploty, tlaku, vlhkosti)?

Příklady zařízení a systémů, které je možno pomocí BMS vzdáleně monitorovat a ovládat

 • detektory kouře nebo celé systémy elektrické požární signalizace
 • detektory pohybu, tříštění skla nebo celé elektronické zabezpečovací systémy
 • kamery nebo celé kamerové systémy
 • čidla teploty, vlhkosti, kvality ovzduší nebo celé systémy automatizovaného řízení (ASŘ)
 • přístroje na měření spotřeby médií (el. energie, voda, plyn)
 • klimatizační jednotky
 • topné systémy, kotelny
 • svítidla
 • žaluzie
 • ochrana perimetru, pohony, výtahy, atp…

Jednotná správa uživatelů

Některé z integrovaných systémů potřebují pro svoji správnou funkci definovat uživatelská oprávnění. Typickým příkladem je elektronický přístupový systém, ve kterém musí být určeno, která osoba (resp. její přístupová karta, čip, nebo jiné identifikační médium) má oprávnění k otevření konkrétních dveří. Vzhledem k tomu, že tato oprávnění se v běžném provozu zpravidla mění (fluktuace zaměstnanců, změny v uspořádání prostoru, atp.), je účelné mít na provádění změn efektivní nástroj. Součástí systémové integrace je propracovaný systém evidence uživatelů (osobní údaje, fotografie, pracovní zařazení, přiřazené identifikační médium, a další) a intuitivní definice oprávnění (např. zaškrtávací políčka) pro jednotlivá místa, vybavená elektronickými vstupními systémy.

Energy management

Jednou z nejpřínosnějších funkcí systémové integrace je tzv. „Energy management“. Jedná se o soubor softwarových nástrojů, který na základě kontinuálního měření spotřeb energie v kombinaci s vyhodnocováním dalších proměnných dokáže regulovat provoz energeticky náročných zařízení a zajistit tak např. nepřekročení nasmlouvaného čtvrthodinového maxima. Toto překročení totiž bývá dodavatelem elektrické energie výrazně finančně penalizováno. Dlouhodobé sledování spotřeb zařízení v čase může také přispět k optimalizaci rezervovaného příkonu (resp. hodnoty hlavního jističe), který je zejména při vyšších hodnotách taktéž nezanedbatelnou položkou nákladů každé organizace.

Grafy

Aby bylo možno provádět analýzu monitorovaných stavů integrovaných systémů, poskytuje systémová integrace nástroj na vytvoření grafů. Z grafických hodnot je pak velmi názorně vidět chování systému v čase, grafy však mohou posloužit i při hledání různých závislostí mezi sledovanými proměnnými, nebo včasné identifikaci blížící se poruchy určitého zařízení. Před vlastní poruchou se totiž zpravidla začínají projevovat určité nestandardní stavy, které se jinak při běžném provozu jen těžko odhalují.

Logické vazby mezi systémy

Mezi jednu z výhod realizované systémové integrace je možnost vytvoření logických vazeb mezi integrovanými systémy, a to bez nutnosti jejich fyzického propojení. Toto fyzické propojení totiž může být v některých případech nemožné, nebo by zbytečně nákladné. Pomocí vytvořené logické vazby mezi integrovanými systémy lze např. zhasnout osvětlení v zastřežené části objektu, automaticky spustit klimatizaci při vstupu do místnosti, vytáhnout okenní žaluzie na základě předpovědí počasí z meteostanice nebo internetu, atp. Možnosti logických vazeb jsou prakticky neomezené a je možné je plně přizpůsobit požadavkům v konkrétních případech.

Přístup z internetu

Aby bylo možné naplno využít možnosti, které nabízí systémová integrace, je účelné realizovat přístup k integrovanému systému z prostředí internetu. Je tak zajištěno, že např. v případě poplachu nebo jiné nestandardní události přijde příslušným osobám zpráva o tomto stavu do jejich e-mailových schránek. Je tím také umožněno, že případné operativní úpravy nastavení integrovaných systémů je možno provádět vzdáleně, k obsluze postačí jakýkoli počítač s nainstalovaným internetovým prohlížečem.