CZ / EN

ICT a její bezpečnost

Bezpečnostní analýzy systémů ICT
Aktivní prvky komunikačních sítí
STEALTHbits – monitoring a řízení přístupu k datům
myTalkey – šifrování e-mailů a souborů

Bezpečnostní analýzy systémů ICT

Analýza informačních a komunikačních technologií (ICT) představuje vyhodnocení a popis aktuálního stavu všech používaných informačních a komunikačních technologií (nebo specifikované části) a je nezbytným podkladem pro další rozvoj ICT.

Možný obsah analýzy ICT:

 • fyzická a logická struktura ICT
 • používaný HW a SW
 • popis fyzické kabeláže, konektivity k síti Internet, telefonního nebo jiného používaného komunikačního systému
 • rozsah, druh a charakter zpracovávaných dat
 • systém napájení
 • systém zálohování a archivace dat
 • systém obnovy SW a HW (zajištění kontinuity činností)
 • systém fyzické bezpečnosti ICT
 • systém personální a administrativní bezpečnosti ICT

Výstupem analýzy je rozsáhlá zpráva popisující stav jednotlivých oblastí ICT, která může být případně doplněna o doporučení vedoucí ke zlepšení stavu. Součástí dokumentu jsou také přehledná grafická schémata popisující logickou a fyzickou strukturu jednotlivých komponent ICT, popřípadě vazby mezi nimi.

Aktivní prvky komunikačních sítí

Nedílnou součástí každé komunikační sítě jsou tzv. aktivní prvky. Jedná se o taková zařízení, která při svém provozu přenáší data s využitím polovodičové techniky. V praxi jsou to zejména přepínače (switche), směrovače (routery), opakovače (repeatery), přístupové body bezdrátových sítí (wifi access pointy), firewally atp. Pokud potřebujete vybavit Vaši komunikační sít aktivními prvky, neváhejte se na nás obrátit, navrhneme a dodáme Vám systém vhodný přesně pro Vaše požadavky.

STEALTHbits – monitoring a řízení přístupu k datům

STEALTHbits umožňuje organizacím efektivně sledovat souborové aktivity napříč celou strukturou na všech platformách a zároveň z nich účinně získávat smysluplné informace s ohledem na zajištění bezpečnosti, souladu s předpisy a provozu. Výsledkem je organizace, která umí takřka okamžitě odpovědět na zásadní otázky, jako jsou:

 • Kdo smazal konkrétní diskový oddíl/složku/soubor nebo kdo se do nich díval?
 • Kdo je vlastníkem konkrétních dat?
 • Kdo přistupuje k datům, která „vlastním“ já?
 • Kdo nesprávně přistupuje k datům?
 • Kdo se pokouší přistupovat k datům, ke kterým nemá mít přístup?
 • U koho je souborová aktivita neobvyklá?
 • Kdo přistupuje k citlivým datům nebo datům, na která se vztahuje dodržování určitých předpisů?
 • Kdo přistupuje k datům nebo provádí změny jinými než schválenými postupy pro řízení změn?
 • Kdo nevyužívá svá přístupová privilegia?
 • Ke kterým diskovým oddílům/složkám/souborům již nikdo nepřistupuje?

STEALTHbits vás upozorní na veškeré souborové aktivity nebo zvláštní případy, které vás mohou zajímat, případně se na ně můžete dotazovat či získat o nich zprávu. Navíc tu je možnost certifikované přímé integrace se systémy SIEM předních světových výrobců.

Pomocí Manažerské platformy StealthAUDIT pro řízení přístupu k datům můžete splnit požadavky na soulad s předpisy a snížit riziko odhalení citlivých dat. Manažerská platforma StealthAUDIT totiž umožňuje nastavit komplexní automatické řízení přístupu k nestrukturovaným datům v souborovém systému, SharePointu i cloudu. Vyznačuje se škálovatelnou a flexibilní architekturou, jež vaší organizaci umožní splnit současné i budoucí požadavky na zabezpečení dat, aniž byste nepřiměřeně zatížili rozpočet.

StealthINTERCEPT je řešení pro sledování změn a přístupů v reálném čase, které chrání vaši organizaci před úmyslnými i neúmyslnými změnami v aktivním adresáři, souborových systémech a v rámci Exchange. StealthINTERCEPT sleduje tyto změny u zdroje a v reálném čase generuje informace související s bezpečností a provozem, aniž by se spoléhal na neúčinné nativní záznamy.

myTalkey – šifrování e-mailů a souborů

Chcete se chránit, protože víte, jak jsou počítače a Internet nebezpečné? Nebo se chránit musíte, protože Vám to ukládá zákon, zaměstnavatel, či pro to máte dobré důvody – ztráta dobrého jména, zaměstnání, zákazníků a v důsledku toho také peněz? Máme řešení problémů pro každého. Talkey zamyká (šifruje) emaily, soubory a složky na Windows (MS Outlook a Thunderbird) a na Apple Mac OSX (Thunderbird). Skládá se ze softwaru, nainstalovaném v počítači, a fyzického USB klíče. Bez vloženého klíče jsou všechna zašifrovaná data v tomto počítači nečitelná.

Funkce myTalkey:

 • Ochrana jakékoli e-mailové adresy
 • Možnost nastavení automatického smazání mailu, a to i ve schránce příjemce
 • Tlačítko pro šifrování zprávy přímo v e-mailovém klientovi
 • Zabezpečení souborů či celých složek, a to i na USB disku nebo cloudu (např. Dropbox, Google Drive, OneDrive, atp.)
 • Jednoduchá instalace i používání – myTalkey zvládne používat každý běžný uživatel, který pracuje s e-maily a soubory
 • Inovativní a vyspělé technologie – Talkey využívá ověřenou šifrovací technologii RSA Encryption Standard 2048 bit ve spojení s 3DES. Hardware má navíc certifikaci FIPS-2 level 3, šifrovací klíče nelze zkopírovat, ani mechanicky vyjmout čip. Pokud by někdo chtěl šifrovaná data prolomit hrubou silou, není to s existujícími prostředky možné provést.