CZ / EN

Silnoproudé systémy

„Chytré“ domy a byty
Inteligentní řízení osvětlení
Nouzové osvětlení
Elektroinstalace

“Chytré” domy a byty

Pod pojmem “chytrý” dům Nebo Byt se rozumí Takový dům Nebo Byt, ve kterém JE umožňuje uživatelům ovládat svítidla, spotřebiče, Vytápění, klimatizaci, žaluzie Nebo bezpečnostní systémy audiovizuální technika POMOČI společného ovládacího panelu Nebo výpočetní techniky (Počítače, tablety, telefony ).

Mezi největší výhody “chytrého” domu nebo bytu patří:

 • Přehled o stavu všech integrovaných systémů (teploty v místnostech, stav světel, náhled na obrazy z kamer, atd.)
 • přehledné a velmi komfortní ovládání všech připojených zařízení (změna požadované teploty, zapnutí nebo změna jasu svítidel, otevření zámku v brance, a mnoho dalších možností)
 • možnost sledování měřených veličin (např. teploty, energie) nebo stavů připojených zařízení v čase za pomocí přehledných grafů
 • možnost tvorby logických vazeb mezi integrovanými systémy – např. při zastřežení domu se mohou automaticky vypnout okna a vypnout světla, při poplachu naopak všechny světla mohou svítit a současně aktivovat kamery. Množství návazností, které je možné vytvořit, je prakticky neomezené a závisí pouze na potřebách a vkusu každého uživatele.

Naše společnost vám velmi ochotně pomůže s návrhem, realizací a servisem “chytrého” domu nebo bytu, vše samozřejmě v souladu se všemi platnými právními předpisy a navíc se zkušenostmi z již realizovaných zakázek.

Výrobci zařízení “chytrého” bydlení, se kterými spolupracujeme: ABB, Control4, Fibaro, Loxone

Inteligentní řízení osvětlení

Na rozdíl od konvenčního ovládání svítidel pomocí vypínačů nebo jiných spínacích prvků je “inteligentní” osvětlení ovládáno pomocí sběrnice. Tzn., Že svítidla jsou trvale připojena k zdroji energie a pomocí signálů na společném sběrnici mohou jednotlivé svítilny svítit, stmívat nebo dokonce měnit barvu. Mezi výhody tohoto řešení patří:

 • možnost úplného individuálního řízení každého jednotlivého svítidla
 • velmi jednoduchá (tudíž i levná) topologie celého systému
 • možnost řídit svítidla nejen pomocí nástěnných ovladačů, ale i vazbou z jiných systémů (např. automatické zhasnutí ovládacích prvků při aktivaci zabezpečovacího systému)
 • plynulé rozsvěcení a zhasínací svítidla, které jsou pro oči podstatně příjemnější než skokové změny intenzity světla
 • významné úspory provozních nákladů díky řízenému stmívání nebo zhasání svítidel v místech, kde již není svítit nemusí (např. v kombinaci se sběrnicovými pohybovými detektory)
 • možnost dodatečných změn v provozních režimech osvětlovacích systémů pouhým přeprogramováním
 • možnost vzdáleného dohledu nad provozními stavmi systému

Naše společnost vám velmi ochotně pomůže s návrhem, realizací a servisem inteligentního osvětlení, vše samozřejmě v souladu se všemi platnými právními předpisy a nadále se zkušenostmi z již realizovaných zakázek.

Výrobci zařízení inteligentního osvětlení, se kterými spolupracujeme: ABB, Helvar, Hormen, Elektro Lumen a další

Nouzové osvětlení

Jedná se o soubor zařízení, které slouží k zajištění minimální požadované úrovně osvětlení v definovaných prostorách objektu při mimořádných událostech, např. výpadku elektrické energie. Zavedení tohoto systému je řízeno příslušnou legislativou a jejím větším objektem je jeho nasazení pro provozovatele povinné.

Naše společnost vám velmi ochotně pomůže s návrhem, realizací a servisem systému nouzového osvětlení, vše samozřejmě v souladu se všemi platnými právními předpisy a nadále se zkušenostmi již realizovaných zakázek.

Výrobci zařízení NE, se kterými spolupracujeme: Gessler, Schrack, Lucis

Elektroinstalace

Mimo realizace nejrůznějších sofistikovaných systémů je naše společnost schopna zajistit návrh, realizaci a servis i “obyčejné” elektroinstalace, tzn. soubor zařízení sloužících k přenosu elektrické energie od zdrojů ke koncovému místu, který obvykle sestává ze zásuvek, svítidel, točivých strojů nebo jiných elektrospotřebičů. To vše jak u vnitřních tak venkovních elektroinstalací. Vše samozřejmě v souladu se všemi platnými právními předpisy a nadále se zkušenostmi z již realizovaných zakázek.