CZ / EN

Měření a regulace

Řízení výrobních procesů
Regulace technologických zařízení budov
Monitoring spotřeby energií a médií
Alarmy, trendy

Řízení výrobních procesů

Každý výrobní proces je komplexní a většinou velmi složitý sled dílčích procesů, které na sebe navazují, navíc mnohdy s velkými nároky na přesnost. To vyžaduje nasazení výkonných řídících jednotek, které jsou schopny v krátkém čase zpracovat obrovské množství vstupních údajů, a na základě jejich stavů a kombinací vhodně ovládat další zařízení. Průmyslové řídící jednotky musí být navíc schopny pracovat ve ztížených provozních podmínkách, jako je např. vysoká teplota, prašnost, otřesy nebo výskyt nebezpečného záření.

Naše společnost Vám velmi ochotně pomůže s návrhem, realizací i servisem systému pro řízení výrobních procesů, vše samozřejmě v souladu veškerou platnou legislativou a navíc se zkušenostmi z již realizovaných zakázek.

Výrobci zařízení pro řízení procesů, se kterými spolupracujeme: UNITRONICS, SIEMENS, SCHNEIDER ELECTRIC, HONEYWELL

Regulace technologických zařízení budov

Jak už vyplývá z názvu systému MaR (měření a regulace), tak jeho hlavní funkcí je řídit provoz určitých zařízení. Větší budovy nebo složitější zařízení se bez tohoto systému neobjedou, neboť je nutné neustále zpracovávat velké množství vstupních veličin (teploty, tlaky, vlhkosti, rychlost proudění, stavy čidel a zařízení) připojených pomocí vhodných senzorů na vstupy řídícího systému, a na základě naměřených hodnot v kombinaci se stavy dalších systémů ovládat zařízení (světla, motory, čerpadla, topení, klimatizační jednotky, žaluzie, atp.), připojená na výstupy tohoto řídícího systému. Nejčastěji se systém MaR používá právě na regulaci teplot v objektech, zajištění provozu vzduchotechniky a případně dalších provozně – technických zařízení.

Naše společnost Vám velmi ochotně pomůže s návrhem, realizací i servisem systému pro regulaci technologických zařízení, vše samozřejmě v souladu veškerou platnou legislativou a navíc se zkušenostmi z již realizovaných zakázek.

Výrobci zařízení pro regulaci zařízení (MaR), se kterými spolupracujeme: HONEYWELL, AMiT

Monitoring spotřeby energií a médií

Jednou z důležitých a velmi užitečných funkcí systému MaR je měření spotřeb energií (elektrická energie, teplo) a médií (voda, plyn). Sledování spotřeb energií v čase je totiž velmi silný nástroj při analýze efektivity provozu zařízení, procesů nebo celých budov, a také pro plánování budoucího rozvoje nebo nákupu příslušných komodit. Naměřené hodnoty jsou samozřejmě ukládány a je možno je zobrazovat jak v tabulkovém výpisu, tak v grafech.

Alarmy, trendy

V případě výskytu poruchové události nebo při překročení meze sledované veličiny generuje řídící jednotka MaR alarmovou událost, která může být zobrazena jak akusticky (siréna, bzučák), tak opticky (kontrolka, maják, záblesková jednotka). Pokud je MaR integrována do grafické nadstavby (blíže v sekci systémová integrace) lze alarmy zobrazovat automaticky na počítači obsluhy, případně může být odeslán e-mail nebo SMS příslušným osobám, např. na servisní oddělení.

Mimo hlídání alarmových stavů dokáže systém MaR díky kontinuálnímu sledování hodnot proměnných v čase vytvářet tzv. „trendy“, tzn. jakýsi vývoj sledované veličiny nebo stavu za definované časové období. Na základě těchto trendů může systém s vhodnou softwarovou výbavou vytvořit i předpověď dalšího vývoje sledovaných hodnot nebo jevů.